:: เครื่องบันทึก NVR ::

                          DAHUA NVR

รายละเอียดพร้อมสเปค..คลิ๊ก..ที่รูปสินค้านะค่ะ


NVR5216-4KS2
 
รองรับ : 16 ch
 
 
NVR5232-4KS2  
 
รองรับ : 32 ch

  
NKB1000
 
รองรับ : 4 ch
   
 
NVR4108HS-4KS2
 
รองรับ : 8 ch
  
 
NVR4108-8P-4KS2

 
รองรับ : 8 ch
 
  
NVR4208-4KS2
 
รองรับ : 8 ch   
 
 
NVR4216-4KS2
 
รองรับ : 16 ch
  
 
NVR4208-8P-4KS2

 
รองรับ : 8 ch
 
  
NVR4216-16P-4KS2
 
รองรับ : 16 ch
    
 
NVR4232-4KS2
 
รองรับ : 32 ch
  
 
NVR4232-16P-4KS2

 
รองรับ : 32 ch
 
  
NVR4416-4KS2
 
รองรับ : 16 ch
    
 
NVR4432-4KS2
 
รองรับ : 32 ch
  
 
NVR4416-16P-4KS2

 
รองรับ : 16 ch
 
  
NVR4432-16-4KS2
 
รองรับ : 32 ch
    
 
NVR4816-4KS2
 
รองรับ : 16 ch
  
 
NVR4832-4KS2

 
รองรับ : 32 ch
 
  
NVR4816-16P-4KS2
 
รองรับ : 16 ch
    
 
NVR5216-4KS2
 
รองรับ : 16 ch
  
 
NVR5232-4KS2

 
รองรับ : 32 ch
 
  
NVR5416-4KS2
 
รองรับ : 16 ch
    
 
NVR5432-4KS2
 
รองรับ : 32 ch
  
 
NVR5416-16P-4KS2

 
รองรับ : 16 ch
 
  
NVR5816-4KS2
 
รองรับ : 16 ch
    
 
NVR2108HS-8P-S2

รองรับ : 8 ch
  
 
NVR4104HS-4KS2

 
รองรับ :
 4
 ch
 
  
NVR4104HS-P-4KS2

รองรับ : 4 ch
    
 
NVR4432-4KS2

รองรับ : 32 ch
  
 
NVR4416-16P-4KS2

 
รองรับ : 16 ch
 
  
NVR4432-16P-4KS2

รองรับ : 32 ch

 

NVR5832-4KS2
 
รองรับ : 32 ch
  
 
NVR5864-4KS2

 
รองรับ : 64 ch
 
  
NVR608-32-4KS2
 
รองรับ : 32 ch
    
 

NVR5232-16P-4KS2

รองรับ : 32 Ch

P-4KS2

 

NVR5216-16P-4KS2

 

รองรับ :
 16
ch

 

 

อีเมล์ของท่าน :
สอบถามเรื่อง :
เบอร์โทรติดต่อ ของท่าน   
ข้อความ :
ส่งพร้อมไฟด์ :
รหัสยืนยัน หาคำตอบจากภาพที่คุณเห็น : Click to reload image