IoT คือ?
 คือเเพรตฟอร์มการทำงานรูปเเบบใหม่ที่จะทำให้การใช้ชีวิตของเราง่ายขึ้นโดยอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนั้น เชื่อมต่อการใช้งานโดยอินเตอร์เน็ต นอกเหนือจากการเฝ้าระวังบ้านของคุณเล้ว Dahua HDCVI-IoT ยังมีความสามารถรวมข้อมูลอุณหภูมิความชื้นและข้อมูลเตือนภัยด้วยวิดีโอ พร้อมการใช้งานที่สะดวก เเละมีประสิทธิภาพมากขึ้น
HAC-LC1220T-TH2MP HDCVI Temperature & Humidity camera
HAC-LC1200SL-W2MP HDCVI Gateway Camera
HAC-ME2802B4K HDCVI MotionEye CameraHAC-HUM1220A-W-PIR2MP HDCVI MotionEye CameraHAC-HUM1220A-PIR2MP HDCVI MotionEye CameraHAC-ME2241C


2MP HDCVI Active Deterrence Camera
HAC-ME2241C-W2MP HDCVI Active Deterrence Camera
HAC-ME1200D2MP HDCVI Active Deterrence Camera