HDCVI 6.0 คือ?
 เทคโนโลยี Dahua HDCVI เป็นผู้นำในการพัฒนาอุตสาหกรรม HD-over-Coax นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี 2555 ด้วยพันธกิจในการ “เปิดใช้งานสังคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น” Dahua ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการมอบโอกาสให้กับลูกค้าและ ปรับปรุงบริการด้วยนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในปี 2019 Dahua ได้เปิดตัวเทคโนโลยี HDCVI 6.0 ใหม่ล่าสุดพร้อมค่านิยมหลัก ได้แก่ 4K Real-time, Enhanced AI, AI Coding และ Two-way talk เพื่อให้ได้ "ความชัดเจน ความอุดมสมบูรณ์ และความเข้าใจ" ในการตรวจสอบ